THERAPIE EN COACHING (INDIVIDUEEL EN RELATIE)

Therapie

Je kan bij mij terecht voor dieper liggende problemen van allerlei aard waar je op de een of andere manier tegen aanloopt. Het kan bijv. zijn dat je het gevoel hebt steeds weer dezelfde belemmeringen te ervaren waar je in gevangen blijft zitten. Of dat je telkens tegen bepaalde obstakels oploopt zonder te weten hoe ze te overwinnen. Dit soort basiservaringen liggen vaak ten grondslag aan klachten op allerlei gebied zoals relatie, werk, controle, stemming, zelfbeeld, identiteit en meer. De soort klacht is voor mij niet van belang – wel jouw bereidheid om jezelf te (leren) accepteren en de wens om je van daaruit verder te ontwikkelen.

Specialisatie
Mijn specialisatie richt zich dus niet zozeer op bepaalde probleemgebieden maar meer op door mij gebruikte methoden die rechtstreeks inwerken op de diepere laag die aan het probleemgebied ten grondslag ligt. Na de afronding van mijn universitaire opleiding psychologie, die gepaard ging met psychodynamische scholing in kortdurende psychotherapie en een hypnose practicum, heb ik mij verder bekwaamd in de volgende therapieën:

  • Inzichtgevende gesprekstherapie, waarbij goed wordt geluisterd naar wat de cliënt ’tussen de regels door’ over zichzelf vertelt in het licht van de hulpvraag;
  • Lichaamsgerichte psychotherapie; hierbij worden lichaam en geest bevrijd van opgekropte spanningen als gevolg van vroegere ervaringen;
  • Persoonlijkheidstherapie waarbij gewerkt wordt aan een meer geïntegreerde persoonlijkheid;
  • Regressietherapie gaat terug naar vroegere oorzaken van psychische problemen in het heden;
  • Ademtherapie kan leiden tot bewustwording van eerdere ervaringen die het huidige functioneren blokkeren;
  • Visualisatie technieken die helpen toegang te krijgen tot minder bewuste delen van onze psyche;
  • Hypnose kan worden gebruikt bij specifieke problemen waarvan wordt vermoed dat de oorzaak verborgen ligt in diepere delen van het onbewuste.

Vaak zijn deze methoden interactief en gaan ze gepaard met oefeningen en praktische activiteiten. Deze kunnen intensief zijn maar worden zo gehanteerd dat ze je wel zullen beïnvloeden maar niet overspoelen.
Zou je jezelf vergelijken met een huis dan werken we aan versterking van het fundament wat ervoor zorgt dat de verschillende kamers weer duurzaam in gebruik kunnen worden genomen.

Coaching

Als je het idee hebt dat je soms wel wat begeleiding kan gebruiken of wat professionele adviezen om bepaalde levensgebieden te kunnen versterken dan kan je kiezen voor een coachingstraject.
Coaching is geen therapie. Uitgaand van bovengenoemd voorbeeld kan je zeggen dat coaching bij je past als je van jezelf vindt dat je fundament stevig genoeg is maar dat één of meer kamers wel wat onderhoud en/of renovatie kunnen gebruiken. Misschien merk je dat je wat angstig bent voor bepaalde stappen in je carrière of haperen er dingen in bepaalde relaties of sociale contacten. Ook hier is alle problematiek welkom en is de specialisatie meer te vinden in mijn werkwijze.

Specialisatie
Mijn specialisatie binnen dit werkveld is dat ik naast coach ook therapeut ben. Dat kàn een voordeel zijn. Mocht je tijdens het coachingstraject het gevoel krijgen dat een stukje fundament wat minder stevig is dan gedacht en je daaraan in één of meer sessies zou willen werken dan hoef je niet te worden doorverwezen maar kunnen we dat mogelijkerwijs inpassen in het traject.