DOCENTSCHAP EN TRAININGEN

Docentschap

Lesgeven doe ik inmiddels zo’n 22 jaar. Ik doe dit bij verschillende instituten die werken op HBO niveau in Nederland en ook in België. De lessen beslaan een groot deel van het psychosociale gebied waaronder psychotherapeutische technieken, psychosociale medische basiskennis en psychopathologie en maken deel uit van zowel beroepsonderwijs als bij- en nascholing.
In samenhang met het volgen van een beroepsopleiding zijn studenten/deelnemers ook welkom voor:

Leertherapie
Hierbij leert de student hoe het voelt om de geleerde methodieken zelf te ondergaan vanuit de cliënt positie.

Scriptiebegeleiding
De student wordt begeleid bij het schrijven van een scriptie die ten minste voldoet aan de eisen van het HBO/Universiteitsniveau.

Stagebegeleiding
Het uitgangspunt bij deze vorm van begeleiding is er voor te zorgen dat de student zo volledig mogelijk de stagedoelen kan bereiken.

Supervisie
Geschikt voor therapeuten in het psychosociale werkveld die behoefte hebben aan adviezen wat hun werkwijze betreft. Ook wanneer in de ontmoeting met hun clientèle soms moeilijk te verwerken pijnlijke gevoelens worden ervaren of men het gevoel heeft niet verder te komen.

Trainingsdagen

Op psychosociaal gebied vinden mijn trainingsdagen voornamelijk plaats via het Instituut voor bij- en nascholing voor therapeuten, het BivT. Deze trainingen hebben gevarieerde onderwerpen zoals:

Overdracht en Tegenoverdracht Info en datums: BivT
Hoe te werken met DSM-5 Info en datums: BivT
Slaapproblemen Info en datums: BivT
Angst- en Stemmingsstoornissen Info en datums: BivT
Eetstoornissen Info en datums: BivT
Psychose- en Persoonlijkheidsstoornissen Info en datums: BivT
Rationeel Emotieve (Gedrags) Therapie Info en datums: BivT

Ze duren per onderwerp meestal een dag, een enkele keer twee dagen. Alle trainingen zijn volledig geaccrediteerd en worden afgesloten met de uitreiking van een certificaat (zie website BivT).

De bedrijfs/communicatietrainingen kunnen via deze site worden aangemeld. De onderwerpen kunnen in nader overleg, afhankelijk van de behoefte, worden vastgesteld. Belangrijke trainingsbegrippen zijn dynamisch, aansprekelijk en leerzaam als onderdeel van een goed passend programma.
Naast Nederlands kunnen de trainingen ook in het Engels worden gegeven.

De training Overdracht en Tegenoverdracht is mijn specialiteit. Dit fenomeen speelt voortdurend in alle vormen van communicatie. Op het werk kunnen mensen elkaar saboteren in hun functie omdat ze worden beïnvloed door emotionele drijfveren waarvan ze de oorsprong niet kennen. Men is zich er niet van bewust waardoor conflictgedrag zich dag in dag uit kan herhalen in de vorm van onaangename, botsende werkrelaties waar men machteloos tegenover staat. Zonder inzicht in de oorsprong van deze stoorzenders is het vrijwel onmogelijk om het gedrag te corrigeren (zie ook Boek).