WELKOM!

Ik ben (drs) Anita de Nennie, psycholoog en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen, het NIP.

Ruim twintig jaar werk ik in mijn praktijk voor therapie en coaching in Bussum.
Ik beschouw het als een bijzonder voorrecht mensen te kunnen behandelen en ondersteunen die aan zichzelf willen werken. De duur van het contact kan heel verschillend zijn. Soms willen mensen intensief aan zichzelf werken en zich daarbij wat langer gesteund voelen en in andere gevallen kunnen een paar sessies iemand weer nieuwe moed geven.

Een andere manier om met mijn vak bezig te zijn is door het lesgeven aan mensen die een therapie- of coachingsopleiding volgen maar ook aan collega’s op het gebied van vakinhoudelijke bij- en nascholing.
Hieraan verwant geef ik ook één- of tweedaagse trainingen op psychosociaal gebied en voor het bedrijfsleven. Deze zijn, naast een theoretische deel, vooral praktijkgericht.
Voor het psychosociale werkveld betekent dit dat de trainingsdagen geschikt zijn voor (psycho)therapeuten die zich willen verdiepen of verder willen verdiepen in een bepaald onderdeel waarmee ze hun vaardigheden willen verrijken.
Voor het bedrijfsleven zijn de trainingsdagen vooral personeelstrainingen waar met behulp van psychologische methoden wordt geoefend ter versterking van de werkmotivatie en bewustere constructieve omgang met collega’s.

Alhoewel de meeste onderwerpen binnen het psychosociale gebied mij zeer boeien en na aan het hart liggen is er één thema dat wat mij betreft bijzonder hot is. Dat is het zgn. Overdrachtsfenomeen.
In twintig jaar praktijkervaring en het geven van trainingen over dit onderwerp heb ik mensen zien worstelen met gevoelens die ze zelf niet begrepen en die de oorzaak waren van pijnlijke misverstanden in relaties. Maar ook om mij heen in het ‘gewone’ leven zag ik de werking van dit fenomeen in liefdes- familie- en werkrelaties om nog maar te zwijgen van mijn eigen momenten van vertwijfeling.
Ik besloot daarom een boek te schrijven hierover, een boek niet alleen voor psychologen maar toegankelijk voor alle mensen die erop uit zijn om hun (relatie)leven te verlichten en niet langer gebukt willen gaan onder de giftige pijlen die nietsvermoedende anderen op hen afschieten. Dit boek biedt uitleg over het ontstaan, het verloop en de manier waarop wij onszelf ervan kunnen bevrijden.